EPS ve XPS KARŞILAŞTIRMA

   XPS hammaddesi de EPS gibi izolasyonda kullanılan, polistiren bazlı bir malzemedir.
   Bu iki malzemenin farklarının özellikle vurgulanmasının nedeni, ülkemizde iki malzeme arasında seçim yapılırken, fiyat ve özellikler yeterince karşılaştırılmadan, kulllanıcıların yanlış yöne sevkedilmesidir.
   EPS ve XPS'in aynı yoğunluktaki türlerinin ısı yalıtım özelliği çok yakındır. Buna karşın aynı yoğunluktaki EPS, XPS'e göre daha az maliyetlidir. Buna ek olarak daha düşük yoğunluktaki malzemelerin kullanılabileceği yerlerde, XPS (belirli bir yoğunluğun altında üretilemediği için) kullanılamamaktadır. Bu durumda daha düşük yoğunluklu EPS kullanımı ile hem gerekli ısı yalıtımı sağlanmakta hem de büyük maliyet avantajları yakalanmaktadır.

   Isı iletkenliği : EPS ve CO2 köpüklü XPS'te hammaddenin havayla temasından sonra, ısı iletkenliği az miktarda artar ve havanın ısı iletkenliğini geçer. HFCKW veya HFKW gazları kullanılarak daha düşük ısı iletkenliği elde edilebilir. Böylece EPS ve XPS arasındaki fark birbirine yaklaşır.
   Bunun yanında XPS üretiminde kulanılan çeşitli gazların ekolojik özellikleri büyük farklara sahiptir. Burada iki ekolojik etki mevcuttur : ozon tüketme potansiyeli ve sera etkisi. Sera etkisi yaratan gazların başında CO2 gelmektedir.( Sera etkisi hakkında daha fazla bilgi EPS ve ÇEVRE bölümünde bulabilirsiniz.) CO2' nin göreceli değeri 1'dir. Yani bu tabloya göre örneğin XPS'in üretiminde FCKW12 gazının kullanılması durumunda, bu gaz CO2'den 7300 kez daha yüksek sera etkisine sahiptir. EPS üretiminde sadece Pentan gazı kullanılmakta bu gazın da ozon tabakasına hiçbir zararı bulunmamakta ve sera etkisi yaratmamaktadır.

   Bu iki hammadenin özelliklerini karşılaştırmak için aşağıdaki tablolardan yararlanabilirsiniz.

 

EPS - XPS   ISI İLETKENLİĞİ  KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

ÜRÜN TÜR ISI İLETKENLİK DEĞERİ (W/mK)
EPS PS15SE, PS20SE, PS30SE 0,035 / 0,040
XPS HFCKW 0,030 / 0,035 / 0,040
CO2 0,035 / 0,040 / 0,045
HFKW-152a 0,035 / 0,040
HFKW-134a 0,035 / 0,040
DIN 18164, DIN 52612, DIN 52616, İnşat Yapım Yönetmeliği A ve Üretim İzin Belgesine göre

 

XPS'İN EKOLOJİSİ
KULLANILAN HÜCRE GAZI KİMYASAL TERİM OZON TÜKETME POTANSİYELİ SERA ETKİSİ POTANSİYELİ
FCKW 12 Dichlordifluoemethan 1,0 7300
HFCKW 12
HFCKW 142 b
Monochlordifluormethan
Monochlordiflurethan
0,05
0,06
1500
1600
HFKW 134 a
HFKW 152 a
Tetrafluorethan
Difluorethan
0
1200
140
CO2 Korbondioksid 0 1

 

EPS - XPS TEKNİK ÖZELLİKLER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

TEKNİK ÖZELLİK İLGİLİ STANDART BİRİM EPS Expanded polistiren XPS Extrude polistiren
ÜRETİM ARALIĞI - Kg/m3 10 - 60 25 - 60
YOĞUNLUK* DIN 53420 Kg/m3 20 kg/m3 30 kg/m3 25 kg/m3 32 kg/m3
BASINÇ DAYANIMI %10 deformasyonda DIN 53121 N/mm2
Kg/Cm2
0,14
1,4
0,22
2,2
0,15
1,5
0,30
3,0
<%2 deformasyonda devamlı basınç altında N/mm2
Kg/Cm2
0,028
0,28
0,049
0,49
0,060
0,6
0,11
1,1
SU ALMA DURUMU DIN53428 Hacim %'si 4,0 3,5 0,1 0,1
BUHAR DİFÜZYON DİRENÇ KATSAYISI DIN 52615 1 30/70 40/100 80/150 100/200
YANICILIK DIN 4102 B1 veya
B2l **
B2 ve B1 B2 ve B1 B1 B1
*NOT : Extrude polistirenin-XPS düşük yoğunlukta üretimi bulunmadığı için karşılaştırma EPS'nin yüksek yoğunluktaki ürünleri ile yapılmıştır.
**NOT 2 : B1 Kendiliğinden söner, B2 normal söner